Καρκίνος προστάτη – Διάγνωση

Ερωτηματολόγια

Καρκίνος προστάτη – Διάγνωση

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη βασίζεται στο τρίπτυχο:

1. PSA – ονομάζεται και προστατικό Prostate cancer καρκίνος προστάτηαντιγόνο και είναι ειδικό για τις παθήσεις του προστάτη αδένα. Είναι μια γλυκοπρωτεΐνη η οποία χρησιμεύει στην υγροποίηση του σπέρματος.

PSA εκκρίνουν όλα τα προστατικά κύτταρα, και τα υπερπλαστικά και τα κακοήθη, αλλά τα τελευταία σε 3πλάσιες τιμές. Έτσι είναι σύνηθες σε όγκο του προστάτη να ανευρίσκεται αυξημένο PSA.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυξημένο PSA δε σημαίνει πάντα ότι ο ασθενής έχει καρκίνο στον προστάτη, όπως επίσης ότι και φυσιολογικό PSA δεν εξασφαλίζει ότι ο προστάτης είναι φυσιολογικός αφού υπάρχουν κάποιοι τύποι καρκινικών κυττάρων του αδένα που δυστυχώς δεν ανεβάζουν το PSA και κατά συνέπεια πολύ δύσκολα εντοπίζονται σε αρχικά στάδια.
2. Δακτυλική εξέταση του προστάτη (ΔΕΠ) – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διάγνωση αφού οποιοδήποτε ύποπτο εύρημα στη δακτυλική μας οδηγεί σε βιοψία προστάτη ανεξαρτήτως τιμής PSA.

3. Βιοψία

Η βιοψία του προστάτη εκτελείται υπό μέθη και τοπική αναισθησία έτσι ώστε να είναι τελείως ανώδυνη. Αν μία παθολογική περιοχή βρεθεί στο διορθικό υπερηχογράφημα, θα ληφθεί βιοψία από αυτή την περιοχή.

Εάν κανένα παθολογικό σημείο δε βρεθεί κατά τη δακτυλική εξέταση τότε το ελάχιστο 12-14 βιοψίες από διαφορετικές περιοχές του αδένα πρέπει να ληφθούν. Πολύ μεγάλοι σε μέγεθος προστάτες μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από 12 βιοψίες για να υπάρχει μία επαρκής τυχαιοποιημένη εικόνα του προστάτη για τον σίγουρο αποκλεισμό ενός καρκίνου.

Μετά τη βιοψία είναι φυσιολογικό να παρουσιάζει ο ασθενής λίγο αίμα στα ούρα, στο σπέρμα ή στα κόπρανα.

Η γνωμάτευση της βιοψίας μπορεί να είναι:

Αρνητική, χωρίς δηλαδή καμία ένδειξη καρκίνου

• Παρουσία ενδοεπιθηλιακής προστατικής νεοπλασίας – ΡΙΝ.

Θετική, οριστική δηλαδή παρουσία καρκίνου του προστάτη.

Η υψηλόβαθμη PIN συνυπάρχει με καρκίνο του προστάτη σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% μέχρι και 85%, ενώ η χαμηλόβαθμη ΡΙΝ μόνο σε ποσοστό 20%.
Στην περίπτωση θετικής βιοψίας θα χρειαστούν επιπλέον και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή τύπο, το χαρακτήρα αλλά και την «σοβαρότητα» του καρκίνου.
Prostate Cancer καρκίνος προστάτη Υπολογίζεται το ποσοστό του  καρκίνου μέσα στους  μικροσκοπικούς κυλίνδρους  που παραλαμβάνεται από τη  βιοψία. Εκείνο που κατευθύνει  τον ουρολόγο στα παραπέρα  βήματα είναι ο βαθμός της  κακοήθειας. Εκφράζεται σε  μονάδες κατά Gleason. Ταξινομείται δε σε μονάδες (score) από 2 μέχρι 10.

Το Gleason score λοιπόν μαζί με το ΡSΑ αποτελούν τα βασικά στοιχεία που βοηθούν στο να καθοριστεί και η πρόγνωση του καρκίνου. Το Gleason score μέχρι και 6 θεωρείται συνήθως σαν ήπιος βαθμός κακοήθειας με καλύτερη προοπτική. Από 7 και πάνω θεωρούνται οι καρκίνοι επιθετικοί.
Εάν μία βιοψία προστάτη επιβεβαιώσει την παρουσία καρκίνου το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός βαθμού επιθετικότητας ή κακοήθειας αυτού του καρκίνου. Με άλλα λόγια εκτιμάται το πόσο γρήγορα επεκτείνεται ο καρκίνος.
Τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να διαφέρουν στο σχήμα και το μέγεθος. Μερικά κύτταρα μπορεί να είναι επιθετικά, άλλα όμως όχι. Ο παθολογοανατόμος καθορίζει τις δύο μεγαλύτερες περιοχές που περιέχουν καρκινικά κύτταρα.

Σ’ αυτές τις περιοχές ελέγχονται οι πιο επιθετικές μορφές των καρκινικών κυττάρων δίνοντας σ’ αυτές τις μορφές ένα βαθμό κακοήθειας (grade). Η περισσότερο συχνή κλίμακα κακοήθειας των προστατικών καρκινικών κυττάρων κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5, με το 1 να είναι η λιγότερο επιθετική μορφή καρκίνου.

Το λεγόμενο Gleason score είναι το άθροισμα δύο βαθμών κακοήθειας, των πιο επιθετικών μορφών καρκινικών κυττάρων που ανευρίσκονται στις προηγούμενες δύο μεγαλύτερες περιοχές που περιέχουν καρκινικά κύτταρα. Το Gleason score μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της καλύτερης μορφής θεραπείας για ένα συγκεκριμένο ασθενή.

Πρόσθετες εξετάσεις

• Σπινθηρογράφημα οστών – Εάν υπάρχει η υποψία επέκτασης της νόσου στα οστά (συνήθως όταν   το PSA είναι μεγαλύτερο από 15 ή 20 ng/ml), τότε γίνεται το σπινθηρογράφημα οστών.

• Αξονική τομογραφία

• Μαγνητική τομογραφία

Χάρη στην στατιστική επεξεργασία των στοιχείων χιλιάδων ασθενών που υπέστησαν ριζική προστατεκτομή, μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πάνω από 80% το μετεγχειρητικό στάδιο και τις πιθανότητες ίασης της νόσου.

Τρία είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορούμε να αξιολογήσουμε προεγχειρητικά:

 Η τιμή του PSA πριν από την βιοψία του προστάτη
• Το κλινικό στάδιο της νόσου
Το Gleason score του καρκίνου
Με σκοπό την πρόβλεψη το τελικού παθολογοανατομικού σταδίου αναπτύχθηκαν από τους ουρολόγους Partin και Walsh οι λεγόμενοι πίνακες του Partin.

Βασισμένοι στο PSA, στο Gleason score της βιοψίας και στο κλινικό στάδιο (εύρημα της δακτυλικής εξέτασης του ορθού) μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα για κάθε ένα από τα παρακάτω τέσσερα παθολογοανατομικά ευρήματα: νόσος περιορισμένη στον προστάτη, εξωπροστατική επέκταση, διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων και διήθηση των λεμφαδένων.

Κλείστε Ραντεβού

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μενου
Επικοινωνία
211 2203710
211 2203711
Καθημερινά εκτός από Πέμπτες
697 3982725

Designed by Digital Tempo

CReated by