Υδροκήλη

Ερωτηματολόγιο

Υδροκήλη

Είναι η συλλογή υγρού ανάμεσα στα 2 πέταλα του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεως, η οποία είναι προοδευτική και ανώδυνη και συνήθως, με την πάροδο του χρόνου, οδηγεί σε παρεκτόπιση προς τα κάτω του όρχεως και της επιδιδυμίδας.ydrokili_1

Επικοινωνούσα υδροκήλη:

υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ ελυτροειδούς και περιτοναϊκής κοιλότητας και εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά όπου συνυπάρχει και βουβωνοκήλη

• Τύπος των ενηλίκων: όταν ο ελυτροπεριτοναϊκός πόρος είναι εντελώς κλειστός.

• Νεογνική υδροκήλη: εμφανίζεται αμέσως μετά τη γέννηση και συνυπάρχει με άλλες παθήσεις

Αιτιολογία

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν ανευρίσκεται κανένα συγκεκριμένο αίτιο (ιδιοπαθής υδροκήλη) και άλλες όπου η παρουσία υγρού συνοδεύει οποιαδήποτε πάθηση του όρχεως ή/και της επιδιδυμίδας (δευτεροπαθής υδροκήλη).

Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η υδροκήλη μπορεί να εμφανιστεί και σε καρκίνο του όρχεως, κάτι που πρέπει να διερευνάται λεπτομερώς.

Κλινική εικόνα

Οι άνδρες με υδροκήλη εμφανίζουν συνήθως βάρος στο όσχεο ή παρατηρούν ανώδυνη και προοδευτική διόγκωση στο ημιόσχεο.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται αρχικά με την ψηλάφηση και την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με το υπερηχογράφημα οσχέου.

Σήμερα, με τη χρήση των υπερήχων δεν είναι απαραίτητη η διαφανοσκόπηση, μέθοδος που είχε ευρεία εφαρμογή στο παρελθόν.

Θεραπεία

ydrokili_2Η παρακέντηση αποτελεί μια προσωρινή λύση αφού το υγρό θα αναπτυχθεί και πάλι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μόνη ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η χειρουργική αποκατάσταση, στην οποία γίνεται αναστροφή και πτύχωση του ιδίως ελυτροειδούς.

Η νεογνική υδροκήλη δεν απαιτεί καμία θεραπεία μέχρι την ηλικία του ενός έτους αφού είναι αποδεδειγμένο ότι στις μισές περιπτώσεις θα υποστραφεί.

Κλείστε Ραντεβού

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μενου
Επικοινωνία
211 2203710
211 2203711
Καθημερινά εκτός από Πέμπτες
697 3982725

Designed by Digital Tempo

CReated by