Ουροποιητικού – Θεραπεία- ουρητηροσκόπηση

Ερωτηματολόγιο

Ουροποιητικού – Θεραπεία- ουρητηροσκόπηση

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί ενδοσκοπική μέθοδο ελέγχου του ουρητήρα από το ουρητηρικό στόμιο μέχρι και την νεφρική πύελο.URS

Μπορεί να γίνει με άκαμπτο, ημιάκαμπτο(semi rigid) και εύκαμπτο ουρητηρησκόπιο, με το πλεονέκτημα του τελευταίου να είναι ότι μπορεί να διεισδύσει και μέσα στο νεφρό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αφαίρεσης λίθων νεφρού ή και όγκων πυέλου με χρήση laser.

Ενδείξεις ουρητηροσκόπησης:

• Λιθίαση ουρητήρα

• Απόφραξη ουρητήρα με συνοδό υδρονέφρωση

• Ακτινοδιαβατός λίθος

• Υπέρβαροι ασθενείς >135 kg, βραχύσωμοι ασθενείς < 100cm

• Λιθίαση ουρητήρα κατά τη κύηση

• Αποτυχία ESWL, λιθιασική αλυσίδα ουρητήρα μετά ESWL ή PCNL

Αντενδείξεις ουρητηροσκόπησης:

• Διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού

• Λοίμωξη του ουροποιητικού χωρίς αγωγή

Επιπλοκές ουρητηροσκόπησης:

• Άλγος 3,5-9%

• Διάτρηση ουρητήρα 1-4,5%

• Ουρολοίμωξη 1%

• Πυρετός 2-6%

• Αιματουρία 0,4-2%

• Στένωμα ουρητήρα 0,5-1,5% (ως απώτερη επιπλοκή) και

• Ολική ρήξη ουρητήρα <0,6% που είναι και η σοβαρότερη επιπλοκή.

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον κατακερματισμό του λίθου κατά τη διάρκεια της ουρητηροσκόπησης είναι τα ακόλουθα:

1. Hλεκτρουδραυλικά συστήματα.

Με αυτά ο κατακερματισμός του λίθου γίνεται με κύματα κρούσης που δημιουργούνται από ηλεκτρική εκκένωση σε υδάτινο περιβάλλον, με εξάτμιση ύδατος.

Απαιτείται τοποθέτηση του ηλεκτροδίου πολύ κοντά στο λίθο με αυξημένο κίνδυνο κάκωσης του βλεννογόνου και διάτρησης του ουρητήρα. Με αυτή τη μέθοδο το ποσοστό διάσπασης του λίθου αγγίζει το 90-93%.

2.  Laser (Holmium: YAG laser).

Εδώ ο κατακερματισμός του λίθου επιτυγχάνεται μέσω απελευθέρωσης ηλεκτρονίων και δημιουργία «φυσαλίδας» η διάσπαση της οποίας προκαλεί κρουστικό κύμα. Το ηλεκτρόδιο τοποθετείται σε επαφή με το λίθο και το ποσοστό διάσπασης του λίθου αγγίζει το 95-98%.

3. Βαλλιστικός λιθοτρίπτης.

Λειτουργεί με παλμική κίνηση μεταλλικού τμήματος μέσω συμπιεσμένου αέρα και απαιτεί επαφή με το λίθο. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μικρότερα των άλλων μεθόδων και ανέρχονται στο 73-96%.


ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κλείστε Ραντεβού

Τηλέφωνο

211 2203710

-Learn more

Fax

211 2203711

-Learn more

Email

info@lekas-urology.com.

-Learn more
lobby-min

Ωράριο

Καθημερινά εκτός από Πέμπτες

-Learn more

Κινητό

6973982725

-Learn more

Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε την φόρμα παρακάτω

-Learn more