Υδροκήλη

Ερωτηματολόγιο

Υδροκήλη

Είναι η συλλογή υγρού ανάμεσα στα 2 πέταλα του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεως, η οποία είναι προοδευτική και ανώδυνη και συνήθως, με την πάροδο του χρόνου, οδηγεί σε παρεκτόπιση προς τα κάτω του όρχεως και της επιδιδυμίδας.ydrokili_1

Επικοινωνούσα υδροκήλη:

υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ ελυτροειδούς και περιτοναϊκής κοιλότητας και εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά όπου συνυπάρχει και βουβωνοκήλη

• Τύπος των ενηλίκων: όταν ο ελυτροπεριτοναϊκός πόρος είναι εντελώς κλειστός.

• Νεογνική υδροκήλη: εμφανίζεται αμέσως μετά τη γέννηση και συνυπάρχει με άλλες παθήσεις

Αιτιολογία

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν ανευρίσκεται κανένα συγκεκριμένο αίτιο (ιδιοπαθής υδροκήλη) και άλλες όπου η παρουσία υγρού συνοδεύει οποιαδήποτε πάθηση του όρχεως ή/και της επιδιδυμίδας (δευτεροπαθής υδροκήλη).

Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η υδροκήλη μπορεί να εμφανιστεί και σε καρκίνο του όρχεως, κάτι που πρέπει να διερευνάται λεπτομερώς.

Κλινική εικόνα

Οι άνδρες με υδροκήλη εμφανίζουν συνήθως βάρος στο όσχεο ή παρατηρούν ανώδυνη και προοδευτική διόγκωση στο ημιόσχεο.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται αρχικά με την ψηλάφηση και την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με το υπερηχογράφημα οσχέου.

Σήμερα, με τη χρήση των υπερήχων δεν είναι απαραίτητη η διαφανοσκόπηση, μέθοδος που είχε ευρεία εφαρμογή στο παρελθόν.

Θεραπεία

ydrokili_2Η παρακέντηση αποτελεί μια προσωρινή λύση αφού το υγρό θα αναπτυχθεί και πάλι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μόνη ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η χειρουργική αποκατάσταση, στην οποία γίνεται αναστροφή και πτύχωση του ιδίως ελυτροειδούς.

Η νεογνική υδροκήλη δεν απαιτεί καμία θεραπεία μέχρι την ηλικία του ενός έτους αφού είναι αποδεδειγμένο ότι στις μισές περιπτώσεις θα υποστραφεί.

Κλείστε Ραντεβού

1
2

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μενου
Επικοινωνία
211 2203710
211 2203711
Καθημερινά εκτός από Πέμπτες
697 3982725

Designed by Digital Tempo

CReated by